For B2B-forespørsler, ring oss på 36981778 eller send en e-post til info@worldmedico.dk.

Fakta omkring handsker

Det er mange myter og fakta om engangshansker. For noen år tilbake ble det mye snakk om at spesielt helsepersonell utviklet allergi mot undersøkelseshansker. Spørsmålet var om det skyldtes latexmaterialet eller pulveret som ofte var i hanskene for å gjøre det lettere å ta dem på. Mange ble “latex-skeptiske” og konverterte derfor til vinylhansker. Problemet er imidlertid at vinylhansker i de fleste situasjoner gir en falsk trygghet. De oppfyller ikke kravene til verneutstyr.

Det mest vanlige materialet for medisinske hansker er:

Når du velger en undersøkelseshanske, er det viktig å vurdere egenskapene til de ulike materialene slik at du velger den riktige hansken for en bestemt prosedyre og person.

På våre hanskepakker finner du tydelige piktogrammer som angir hvilke prosedyrer hansken er godkjent for.

Visste du at latexhanske

Latexhansker er laget av et naturprodukt som utvinnes fra saften av gummitreet Hevea Brasiliensis.

Naturlig gummi latex er et attraktivt materiale å bruke til hansker fordi:

Problemet er at naturlig gummi latex er et naturprodukt som inneholder forskjellige proteiner som kan være allergifremkallende. Derfor er det behov for hansker av annet materiale.

EU-standarder

Alle personlige verneutstyr skal være godkjent i henhold til EU-forordning 2016/425, og i tillegg finnes det en rekke EN-standarder som må oppfylles innenfor de ulike områdene. World Medico hjelper deg med å overholde regelverket og ta vare på deg selv. Vi kan veilede angående EN-standarder for arbeidshansker og åndedrettsvern.

Det finnes EU-standarder for medisinske engangshansker EN/DS

455 1-4

Medisinske engangshansker tjener som beskyttelse for helsepersonell og pasient mot krysskontaminering. Kvaliteten på medisinske engangshansker reguleres av en europeisk standard (norm)

EN 455:1-4

Standarden gjelder alle typer medisinske engangshansker, inkludert sterile og ikke-sterile hansker laget av ulike materialer. Standarden er delt opp i 4 deler:

Den omhandler væskebestandigheten til hansker og hvordan man utfører væskebestandighetstesten. Hanskene må ikke være lekk ved væskebestandighetstesten. Hansken fylles med 1000 ml vann, og tettheten måles umiddelbart og deretter igjen etter 2 og 3 minutter. Standarden krever en AQL på 1,5 eller lavere når det gjelder tetthet, ofte beskrevet som pinholes.

Dette omhandler størrelse og styrke på hanskerne. Minimumslengden for undersøkelseshansker er 240 mm uten søm, uavhengig av størrelse. Minimumsbredden varierer med størrelsen, med ekstra liten som skal være ≤ 80 mm og ekstra stor som skal være ≥ 110 mm. For operasjonshansker er minimumslengden for størrelse 5 250 mm, og bredden skal være 67 +/- 4 mm. For den største definerte størrelsen på operasjonshansker, som er 9,5, er minimumslengden 280 mm, og bredden er 121 +/- 6 mm. Standarden beskriver hvordan styrketesten, kalt "bruddstyrken," utføres, samt hvilke minimumsverdier hansker må oppfylle gjennom hele levetiden. Bruddstyrken måles i N (newton), og minimumsverdiene varierer avhengig av materialet til hansken. Kravene til bruddstyrke er også forskjellige mellom operasjonshansker og undersøkelseshansker.

Dette omhandler biokompatibilitet. Her defineres hva som skal testes for hansker, hvordan testene skal utføres, og hvordan emballasjen til hansken skal merkes. Mål for ekstraherbare latexproteiner, endotoksiner og kjemikalier (akseleratorer) beskrives. Mengden av proteiner brukes som en omtrentlig indikator for mengden allergifremkallende proteiner. Hvis proteininnholdet oppgis, er det ikke tillatt å oppgi verdier under 50 µg/g, da dette ikke er mulig å måle. Det er ingen krav om at sterile hansker må være fri for endotoksiner, men det finnes en anbefaling om at sterile hansker høyst kan ha en endotoksininnhold på 20 EU/par (EU-endotoksenheter). Produsenten skal oppgi informasjon om tilsetningsstoffer ved forespørsel.

Dette omhandler biokompatibilitet. Her defineres hva som skal testes for hansker og hvordan testene skal utføres, samt hvordan emballasjen til hansken skal merkes. Det beskriver også krav til og testing av lagringsstabilitet for å sikre at hansken kan fungere gjennom hele hanskenes definerte levetid. OBS angående matvarer og vinylhansker: Det er ikke lenger tillatt å bruke vinylhansker med mer enn 0,1% ftalatinnhold for direkte håndtering av fettholdige matvarer som kjøtt, fjærkre og fisk (i henhold til matvaredirektiv 2007/19/EF). Proteinmengder, endotoksiner og kjemikalier (akseleratorer) beskrives også. Proteinmengden brukes som en omtrentlig indikator for mengden allergifremkallende protein. Hvis proteininnholdet oppgis, er det ikke tillatt å oppgi verdier under 50 µg/g, da dette ikke kan måles. Det er ingen krav om at sterile hansker må være fri for endotoksiner, men det finnes en anbefaling om at sterile hansker høyst kan ha en endotoksininnhold på 20 EU/par (EU-endotoksenheter). Produsenten skal oppgi informasjon om tilsetningsstoffer ved forespørsel.

AQL – pinholes

Medisinske engangshansker testes ved hjelp av faste stikkprøveplaner for pinholes. Den europeiske standarden DS/ISO 2859-1 definerer, basert på et forhåndsvalgt kvalitetsnivå uttrykt som AQL (Accepted Quality Level), en stikkprøvestørrelse.

Stikkprøvestørrelsen avhenger av hvor stor en produksjonsserie som er produsert. Jo lavere AQL, jo færre hansker med pinholes aksepteres i en gitt stikkprøvestørrelse. Dette reduserer også risikoen for både bruker og pasient.

Medisinske engangshansker skal ha en AQL-verdi for tetthet (pinholes) på maksimalt 1,5.

doctor wears medical latex gloves, close up

Visste du at vinylhansker

Vinylhansker er laget av PVC, som er et oljebasert syntetisk materiale tilsatt mykningsmidler – ftalater. Tidligere var vinylhansken det foretrukne valget hvis man ønsket en latexfri hanske. De siste årene har det vært økt fokus på at vinylhansker ofte ikke gir tilstrekkelig beskyttelse. PVC gir en dårligere beskyttelsesgrad på grunn av høyere gjennomtrengelighet og mindre bruddstyrke. I tillegg har det vært økt oppmerksomhet rundt mulige helsefarlige effekter av ftalater og miljøskadelige virkninger av PVC, som fortsatt er et diskusjonstema.

Vinylhansker brukes som et alternativ til naturgummilatex:

Pulver brukes av og til i medisinske hansker for å gjøre det lettere å ta på seg hansker. Pulveret er vanligvis maisstivelse. I latexhansker kan pulver binde latexproteiner og dermed bidra til å spre disse allergener i luften, med en påfølgende risiko for alvorlige allergiske reaksjoner hos personer med latexallergi.

10 gode råd for deg som bruker undersøkelseshansker:

doctor wearing medical gloves in operating room

Visste du at nitrilhansker

Nitril er en syntetisk gummi basert på copolymerer, spesielt butadien. Råmaterialet kan variere betydelig fra produsent til produsent, noe som gjør at hanskene kan være litt forskjellige. Produksjonsprosessen kan også variere i miljøvennlighet. I World Medico har vi strebet etter å levere høy kvalitet samtidig som vi tar hensyn til miljøet så mye som mulig.

Våre nitrilhansker finnes i ulike tykkelser, da behovene varierer for forskjellige yrker. For eksempel har mekanikere andre krav til hansker enn bioanalytikere som arbeider på en fertilitetsklinikk.

Nitrilhansker kan brukes til nesten alle typer arbeidsoppgaver:

Vi har valgt å satse på nitrilhansker til en attraktiv pris da de for det meste matcher brukernes behov. Vi kan imidlertid også levere latexhansker hvis det ønskes.

Verdt å vite:

Husk at hansker aldri kan erstatte god håndhygiene. En forurenset hanske kan spre smitte akkurat som om du ikke hadde brukt hansker i det hele tatt. Alltid utfør grundig håndvask ved synlig forurensning eller etter kontakt med potensielle virus og bakterier, etter toalettbesøk osv. Bruk vann og såpe. Hvis hendene er tørre og rene, kan hånddesinfeksjon brukes.

Videoene eies av Region Hovedstaden / YouTube.