For B2B-forespørsler, ring oss på 36981778 eller send en e-post til info@worldmedico.dk.

Bærekraftighet og karbonnøytralitet

I vårt arbeid med å ta medansvar for miljøet har vi nøye valgt ut en produsent for fremstilling av våre nitrilhansker. Vår hovedprodusent deler vår miljømessige visjon og misjon når det gjelder energisparing og reduksjon av utslipp. Energibærekraft er en hjørnestein, og miljøvern er avgjørende for deres vekststrategi, akkurat som det er for World Medico.

I tråd med nasjonale mål om karbonnøytralitet innen 2030 og 2060, har fabrikken lansert en “grønn, lavkarbon- og gjenvinningshandlingsplan”. Teknologi eksperter og interessenter har samarbeidet siden 2021 for å utvikle et karbonstyringssystem i samsvar med gjeldende standarder. Systemet overvåker nøye CO2-fotavtrykket, sikrer kontinuerlig reduksjon av utslipp, og gjennomfører jevnlige framgangsanalyser mot CO2-nøytralitet.

Kvalitet og grønne initiativer

En avansert kvalitetsstyringsmodell sikrer at våre nitrilhansker oppfyller de høyeste standardene. Teknologisk design og energistyringssystemer effektiviserer energiforbruket. Avanserte vannresirkuleringssystemer og kjemikaliehåndteringsløsninger reduserer utslipp av avløpsvann. Disse teknologiske tiltakene er designet for å bidra til mer effektive og miljøvennlige produksjonslinjer.

Vårt emballasje, inkludert esker og forsendelseskasser, er laget av gjenvinnbart papirmateriale.

1000 +

Enheter genanvendt via genbrug

1000 +

Trær reddet i produksjonen

1000 +

Kilometer kjørt miljøvennlig

Sosiale bærekraftsinitiativer

Vår forpliktelse til bærekraft strekker seg imidlertid også utover miljøet og inkluderer også sosiale aspekter. For World Medico handler sosial bærekraft om å opprettholde universelle menneskerettigheter, samfunnshelse og -sikkerhet, samt kontinuerlig bekjempelse av diskriminering. Vi arbeider for sunne samfunn med rettferdige ledere og respekt for individuelle, arbeidsmessige og kulturelle rettigheter.

Bærekraft er en dynamisk prosess som omfatter tre sentrale søyler: økonomisk, miljømessig og sosial. Hos World Medico er disse søylene tett integrert i vår planlegging, strategi og investeringer.

Vi ønsker å gjøre en forskjell ved å fremme bærekraftig tenkning i vår forretningspraksis. Gjennom vår “World Medico Green Mission” involverer vi ansatte, kunder og lokalsamfunnet i å ta grønnere valg og ta sosialt ansvar. Vårt motto, “Bærekraftig Tenkning,” markerer begynnelsen på denne reisen.

Vi arbeider for å bevare økologisk integritet, sikre høy kvalitet og fremme sosial og miljømessig ansvarlighet. Hos World Medico ser vi det som vårt ansvar å handle og skape en bærekraftig fremtid for alle.